Strona główna

Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki

Kraków - Sucha Beskidzka 2014

http://www.gremium.forumturystyki.pl/

 • Polska Rama Kwalifikacji dla turystyki.

 • Innowacyjność i jakość w turystyce.

 • Organizacja i zarządzanie turystyką.

 • Polski sektor turystyki - 10 lat w UE.

 • Bezpieczeństwo w turystyce.

 • Rozwiązania proekologiczne w branży turystycznej.

Organizatorzy

 • Forum Turystyki Regionów
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Współpraca

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Województwo Małopolskie
 • Miasto Kraków
 • Miasto i Gmina Sucha Beskidzka
 • Małopolska Organizacja Turystyczna